”Put Your Hawks’ Eyes On”

NickyJ(admin) Aktier, daytrading, investering, karakteristika, psykologi, strategi, trading, Uncategorized, volatilitet

Tag de skarpe briller på. Et par ord om nødvendige karakteristika i et udfordrende marked.

Læsere her på siden vil muligvis være bekendt med at jeg ofte benytter mig af egne udtryk og begreber omkring sammenhænge og tankegange, som jeg i tidernes løb har gjort brug af i min tradingaktivitet.

Et udtryk jeg har gjort flittigt brug af over årene er synonymt for et midlertidigt ”mentalt stadie” til brug særligt i pressede situationer. – De situationer som for alvor sætter den enkelte på en spids og som fordrer øget fokus og skarphed. Her har jeg altid taget de skarpe briller på dikteret af udtrykket – eller opråbet: ”Put Your Hawks’ Eyes On!”.

På engelsk findes et i forvejen ganske velkendt udtryk i samme dur. Det er forholdsvis simpelt og hedder ”Heads-up”. Heads-up er et udtryk der har til formål at skærpe årvågenhed omkring noget der sker nu eller er umiddelbart forestående. Opfat det som en form for opråb. Put Your Hawks’ Eyes On er en videreudvikling af denne betydning. Et udtryk – eller opråb – som repræsenterer flere nødvendige karakteristika i tillæg til blot årvågenhed.

I trading har jeg altid lagt stor vægt på et udvalg af egenskaber vurderet betydningsfulde for at holde skarpheden særligt i pressede situationer. Disse egenskaber repræsenteres ved hunger dikteret af overblik & klarsyn, disciplin & præcision, ro & tålmodighed, samt årvågenhed. – Det er høgen & ørnen; skarp – og i øvrigt et sultent rovdyr.

At handle for egen bog er ikke nogen leg. Tværtimod er det dybeste alvor. Markedet er et sort hul. En ubarmhjertig slagmark hvor alle søger at tage fra hinanden. En sfære hvor profit kan synes at skjule sig kun alt for godt, mens risiko synes allestedsnærværende.

Det er i den kontekst individets kamp består i en konstant søgen for opretholdelse af en strategisk tilgang som kan skabe stærke resultater konsekvent, uden større negative udsving, og som evner at outperforme i alle typer af markedssituationer. Denne tilgang skal kunne eksekveres skarpt og effektivt, men på samme tid med overblik og ro i sindet.

Hvis balancen konsekvent skal tippe i eget favør kræver det en ”edge”. En forskel. Denne edge skal ikke udelukkende ses i forhold til valg af strategi. – Den skal derimod i høj grad ses i måden hvorpå man tilgår praksis.

Aktive handlere vil være særdeles bekendt med pressede situationer såvel som selve forstadiet til en forventeligt presset situation. Forstadiet kan i sig selv repræsentere en presset situation. Man bør observere det som en art handlingsforløb; en proces. En proces som flyder i flere niveauer og skal kunne gennemløbes skarpt. På samme tid er den underlagt flere kategorier af støj, som konstant vil søge at sløre billedet. Uden den ekstra psykologiske edge står man betydeligt svagere i gennemløbet af denne proces.

Trading er et waiting game som jeg også beskriver i dette tidligere blogindlæg. Modsat manges opfattelse kræver trading enorm tålmodighed, også for de som handler højfrekvent i markedet. Men trading er ikke bare et waiting game: Det er i høj grad et mind game: Handleren er sin egen værste fjende. Trading er en aktivitet som ultimativt vil udfordre og eksponere individet i forhold til egen psyke. Reelt udgør denne del af ”spillet” størstedelen af fundamentet for om man vil opnå succes eller ej. Trading består således ikke kun af den i forvejen besværlige egenskab at kunne forudse retninger, men derimod af evnen til at eksekvere. Stærk eksekvering er særligt central i mere udfordrende setups og markedssituationer, hvorunder visse vil kunne kategoriseres som ”ekstraordinære”. De ”ordinære”, hyppigt forekommende setups kan give smør på brødet. – Men rent økonomisk er det de ekstraordinære setups og situationer som for alvor lægger til.

Det har i denne kontekst altid været en bevidst del af min egen tilgang at ”aktivere” ressourcer som ikke er skærpet på konstant basis. Det er nævnte karakteristika illustreret ved the hawk som yder netop den ekstra edge til at kunne stå som vinder når risikoen og dramaet i situationen er overstået. Det er disse karakteristika som betyder at eksisterende talent og viden for alvor kan aktiveres og omsættes på den skarpeste måde. De egenskaber der skal til for at gøre den nødvendige forskel kan således i min optik sammenfattes ved brug af ét enkelt udtryk.

Nævnte karakteristika – hunger dikteret af overblik & klarsyn, disciplin & præcision, ro & tålmodighed, samt årvågenhed – repræsenterer en nødvendighed for aktøren i et kynisk, ubarmhjertigt og særdeles konkurrencepræget univers. Et univers som over årene kun er blevet mere tight og besværligt at operere i som kortsigtet handler. I den kontekst bør man huske på at alle handlinger vi foretager os i trading er baseret på indikatorer. Implicit heri gælder, at vi principielt ingenting ved. Hvis du som handler anerkender dette simple tankeregime vil du i endnu højere grad søge skærpelse og skarphed i pressede situationer ved at tage de skarpe briller på: Put Your Hawks’ Eyes On!

 

/ VIDSTE DU: At jeg tilbyder personlig undervisning i Active Trading? Hør mere via e-mail: flemmingkozok@gmail.com

/ Følg løbende mine opdateringer på twitter.com/flemmingkozok

/ Se oversigt over mine tidligere blogindlæg ved at klikke på dette link.

Powered by WPeMatico

Kommentér